Multiple Timeframe Trading : inzoemen en uitzoemen.

Multiple Timeframe Trading betekent het leren zien van de samenhang tussen meerdere tijdframes.

Ik bestudeer al jaren de 5' grafiek in samenhang met de 60' grafiek in samenhang met de

daggrafiek in samenhang met de maandgrafiek.

Die keuze is wiskundig logisch want een candle van een groter tijdframe wordt steeds gevormd door X aantal candles van het lagere tijdframe.

We weten ook dat de trend van het grotere plaatje MOET  gerespecteerd worden.

Deze belangrijke inzichten geven ons dikwijls mooie kansen om anticiperend te traden,  gebruik makend van voortschrijdende gemiddelden, steun- en weerstandslijnen en supply en demandzones.

Wie wil verdienen op de beurs zal met andere woorden veel huiswerk moeten maken om te slagen.

No pain, no gain.

Wist je dat....

Elk tijdframe, hoe klein of hoe groot, steeds dezelfde look en feel heeft?

Dat onze technische analyse tools toepasbaar zijn in alle tijdframes? 

Enkele voorbeelden.

1. De daggrafiek

2. De uurgrafiek

3. De 5' grafiek

4. De 30" grafiek