Het gebruik van de parameters tijdens Multiple Timeframe Trading.

Multiple Timeframe Trading betekent het leren zien van de samenhang tussen meerdere tijdframes.

Ik bestudeer al jaren de 3' grafiek in samenhang met de 60' grafiek in samenhang met de

daggrafiek in samenhang met de maandgrafiek.

Die keuze is wiskundig logisch want een candle van een groter tijdframe wordt steeds gevormd door 20 candles van het lagere tijdframe.

We weten ook dat de trend van het grotere plaatje MOET  gerespecteerd worden.

Deze belangrijke inzichten geven ons dikwijls mooie kansen om anticiperend te traden,  gebruik makend van voortschrijdende gemiddelden, steun- en weerstandslijnen en supply en demandzones. Wie wil verdienen op de beurs zal met andere woorden veel huiswerk moeten maken om te slagen.

No pain, no gain.